هیچکس...

در برابر قدرت لایزال الهی

زیستن نیکو
نویسنده : هیچکس - ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
 

بـبخــش

        هــرچـنـد 

              مـسکینـــی

   فـرامـوش کــن                

        هــرچـنــد                   

              دلــگیــــری

                  زیستن این گــونـــه زیـبـاسـت...  

   بخنـــد

         ببخــش                           

           و فرامـوش کـــن                             

                هــرچـنــد میدانم آســـان نــیســـت...