هیچکس...

در برابر قدرت لایزال الهی

زندگی
نویسنده : هیچکس - ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۱
 

و ﭼﻘﺪر دﯾﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ

ﮐﻪ زندگی ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎیی است

 که ﻣﻨﺘﻈر

ﮔﺬﺷﺘﻨﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ …