هیچکس...

در برابر قدرت لایزال الهی

غرور
نویسنده : هیچکس - ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢۸
 

 آدمـیــزاد...

 غـُــرورش را خیلـی دوست دارد ،

اگـرداشتــه بـاشــد ، آن را از او نگیـــریــد...

حتــّی بـه امانت نبــریـــد...

ضــربــه‌ای هــم نـزنـیــدش ،

چــه رســد به شـکسـتــن یـا لــه کــردن!

 آدمـــی غـُــرورش را خیلـی زیــاد،

شـایــد بیـشتــر از تــمـام داشـتـه‌هـایـش ، دوست مـی‌دارد ؛

حـالا ببیــن اگــر خــودش ،

 غــرورش را بــه خـاطــر ، تـــونـادیـده بگیــرد ،

چـقــدر دوســــتت دارد.....