هیچکس...

در برابر قدرت لایزال الهی

پل عبور
نویسنده : هیچکس - ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
 

ارزش بعضی ها برایم آنقدر هست

که حاضرم برای قدم هایش

پل عبور شوم

حتی اگر نگاهش

برای لحظه ای

به زیر پایش نیافتد...