طلوع بهار

با خوبی ها و بدی ها ، هرآنچه که بود ؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد ،

برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد و سالی دیگر گذشت ،

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ،

ای تدبیر کننده روز و شب ،

ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر ،

حال ما را به بهترین حال دگرگون کن

دوستان روزهایتان بهاری

و بهارتان جاودانه باد

سال نو مبارک

 

/ 0 نظر / 5 بازدید