حاضر جوابی 3

روزی نانسى آستور ،

اولین زنى که در تاریخ انگلستان به مجلس عوام بریتانیاى کبیر راه یافته بود و این موفقیت را در پى سختکوشى و جسارتهایش بدست آورده بود ،

از فرط عصبانیت رو کرد به وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان و گفت :

من اگر همسر شما بودم توى قهوه‌تان زهر مى‌ریختم.

چرچیل هم با خونسردى تمام و نگاهى تحقیر آمیز گفت :

من هم اگـر شوهر شما بودم ، بی درنگ مى‌خوردمش !...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید