تاریخ تولد

تاریخ " تولد " مهم نیست ، تاریخ تبلور مُهمه

اهل کجا بودن مهم نیست ، اهل و بجا بودن مُهمه

منطقه زندگی مهم نیست ، منطق زندگی مُهمه

و گذشته زندگی مهم نیست ،

امروز مُهمه که چه گذشته ای را برای فردا می سازیم...

 

 

/ 1 نظر / 252 بازدید
مرتضی پاشایی

چه شعد مزخرفی فود بق