نظم و سکوت

سطرها بسیار موثر هستند ،

چون به شما می فهمانند که :

اول نظم و ترتیب همیشه در اولویت است

و دوم..

سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است...

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
شبنم

تو که نمی دانی ... دل هایم برایت تنگ شده اند . . . آخر تو که نمی دانی ، برای فراموش کردنت دو دل شده ام !