خاطره

ﻫﺮ ﺁﺩمی ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﺩ..

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ

ﯾﮏ جایی

به ﯾﮏ ﻫﻮﺍﯾﯽ

ﺑﺮ میگردد !

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﺴﺖ !

ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ !...

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
مازیار

به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند رَونده باش امیدِ هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش..