مداد زندگی

بزرگتر که شدیم ،

مدادهایمان هم تکامل یافت

و تبدیل به خودکارهایی بی رحم شدند

تا یادمان بدهند که

هر اشتباهی پاک شدنی نیست...

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
شبنم

جـاذبـه ی سـیـب ،آدم را بـه زمـیـن زد... جـاذبـه ی زمـیـن،سـیـب را... فـرقـی نـمـیـکـنـد؛ سـقـوط ! سـرنـوشـتِ دل دادن بـه هـر جـاذبـه ایست..!