خوبی آدمها

مردم می گویند ،

 ” آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید ”

اما باید اینگونه باشد ،

 ” خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید  ”

هیچکس کامل نیست...

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید