دنبال دل..

شب قدر و زمزمه نجوای خاموش دل‏ها ؛

دیده‏هایی گریان و صورت‏هایی خیس از باران پشیمانی..

شب قدر و پیدایش ساده‏ترین شعر دل‏ها در دیوان زندگی..

شب قدر و آرامش چشمان بیدار در قلب نیمه‏ شب‏های خواب‏زده..

شب قدر و دوباره به یاد آوردن بزرگی خداوند در جوشن‏های کبیر

و رکعت‏های صدگانه سجود بر آستان بی‏منت معبود..

شب قدر و یادآوری قدر ندانسته فطرت‏های پاک بشر

با بَلَم زمزمه‏های العفو ، در اقیانوس مواج دیدگان تر..

در این قداست بی‏منتها ، همه دنبال چیزی می‏گردند ؛

به این سو و آن سو می‏روند تا گم‏گشته خویش را بیابند..

آیا تو هم مثل من، دنبال دلت می‏گردی؟

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
شبنم

قبول باشه انشاالله