سخن مادر بزرگ

مادر بزرگ می گفت :

ﻗﻠﺒـــﺖ ﮐﻪ ﺑــﯽ ﻧﻈـﻢ ﺯﺩ

ﺍﺯ ﻫﻤﯿــﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗـــﺮﯼ..

ﺍﺷﮑــﺖ ﮐﻪ ﺑــﯽ ﺍﺧﺘﯿــﺎﺭ ﺭﯾﺨــﺖ

ﺍﺯ ﻫﻤﯿــﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨــﮓ ﺗـــﺮﯼ..

ﺷﺒــﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔﺬﺷـــﺖ

ﻓﮑــﺮﺕ ﺍﺯﻫﻤﯿــﺸﻪ ﺩﺭﮔﯿـــﺮﺗـﺮﺳـﺖ..

و حال از همیشه عاشق تر ،

دلتنگ تر و درگیرترمــ...

 

/ 0 نظر / 49 بازدید