احساس زیبا

دلم خوش نیست ، غمگینم

کسی شاید نمی فهمد

کسی شاید نمی داند

کسی شاید نمی گیرد مرا از دست تنهایی

تو می خوانی فقط شعری

و زیر لب آهسته می گویی

عجب احساس زیبایی

تو هم شاید نمی دانی...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید