محبوبیت

هرگاه میخواهی بدانی که ،

 چقدر محبوب و غنی هستی

هرگز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند ،

فقط یک قطره اشک کافیست

تا ببینی چه تعداد دست ،

برای پاک کردن اشکهای تو می آید...

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید