شهاب

ستاره ها وقتی میشکنن ،

میشن شهاب....

اما دلی که میشکنه ،

میشه یه سوال بی جواب  !

پس امروز رو برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار ،

شاید فردا احساس باشه ،

اما عزیزی نباشه....

 

/ 0 نظر / 8 بازدید