بهترین شمشیرزن

جنگجویی از استادش پرسید : بهترین شمشیرزن کیست؟

استادش پاسخ داد : به دشت کنار صومعه برو ، سنگی آنجاست ،

به آن سنگ توهین کن !..

شاگرد گفت : اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد.

استاد گفت : خوب با شمشیرت به آن حمله کن.

شاگرد پاسخ داد : این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند

و اگر با دست هایم به آن حمله کنم ، انگشتانم زخمی می شوند

و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارد.

من این را نپرسیدم. پرسیدم بهترین شمشیرزن کیست؟

استاد پاسخ داد : بهترین شمشیرزن ، به آن سنگ می ماند ، بی آنکه شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد،

نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر او غلبه کند...

/ 0 نظر / 8 بازدید