پدرم

پـــــــــــــدرم !!

 در نگــاهت چیزیست که نمیدانم چیست !

 مثل آرامش بعد از یک غم…

 مثل پیدا شدن یک لبخند…

 مثل بوی نم بعد از باران…

 در نگــاهت چیزیست که نمیدانم چیست !

 مــن سخت به آن محتاجم …!!!

  

 این مطلب به حرمت نگاه پدرم است که در بیمارستان بستری است

/ 0 نظر / 13 بازدید