بازی کودکانه

تازه فهمیدم بازی های کودکی حکمت داشت..

زووووووووو : تمرین روزهای نفس گیر زندگی..

الاکلنگ : تمرین دیدن بالا و پایین دنیا..

سرسره : تمرین سخت بالا رفتن و راحت پایین اومدن..

و در آخر گل یا پوچ : دقت در انتخاب...!!!

 

/ 0 نظر / 18 بازدید