خوشبختی 3

خوشبختی

داشتن کسی است

که بیشتر از خودش

تــــــــــو را بخواهد

و بیشـــتر از تــــــــو

هیـــــــــــچ نخواهد.. 

و 

تــــــــــو

برایش تـــــــمام زندگی باشیــ...

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
mahboobeh

کاش هر روز جمعه بود و دلتنگی هایم را گردن غروبش مى انداختم...