درد دانستن

برگ های پاییزی

سرشار از شعور درخت اند..

و خاطرات سه فصل را بر دوش می کشند

آرام قدم بگذار

بر چهره ی تکیده ی آنها

این برگها حُرمت دارند..

دردِ  پاییز ، دردِ  ” دانستن ” است...

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید