شک

با سپاس از آشنا که متن ذیل که از نزار قبانی است رو در بخش نظرات قرار داده بود..

 

تقدیم به همسرم عزیزم

شک داری که دلنشین ترین زن جهانی و مهم ترین؟

شک داری تمام کلیدهای جهان از آن من شد؟

آن گاه که به تو دست یازیدم..

شک داری جهان دگرگون شد؟

به گاه گرفتن دستت

و بزرگ ترین روز تاریخ و زیباترین خبر دنیا بود ،

روز ورودت به قلبم...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
نسیم

گشنگ نوشتی عزیزم. به من هم یه سر بزن