حاکم

مرد می گوید : من خوابیده بودم.

خان می گوید : خب چرا خوابیدی که مالت را ببرند؟

مرد می گوید : چون فکر می کردم تو بیداری ، من خوابیده بودم!!!

خان بزرگ زند لحظه ای سکوت می کند و سپس دستور می دهد خسارت مرد را از خزانه جبران کنند.

و در آخر می گوید : این مرد راست می گوید ما بعنوان حاکم باید بیدار باشیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید