تفاوت

شهید شوشتری :

دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم ،

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا پناه میز !

دیروز دنبال گمنامی بودیم ،

و امروز مواظبیم تا ناممان گم نشود !

جبهه با ایمان " بُــــــو " می داد ، و

اینجا ایمانمان " بُــــــو " می دهد...

 

 

یاد شهیدان گرامی و شادی روحشان صلوات

/ 0 نظر / 7 بازدید