دل ساده من

در " نقاشی هایمــ " تنهاییم را پنهان می کنم..

در " دلمــ " دلتنگی ام را..

در " سکوتمــ " حرف های نگفته ام را..

در " لبخندمــ " غصه هایم را..

دل من..

چه خردسال است !!!

ساده می نگرد !

ساده می خندد !

ساده می پوشد !

دل من..

از تبار دیوارهای کاهگلی است!!!

ساده می افتد !

ساده می شکند !

ساده می میرد !

ساده ، ساده ، ساده....

 

 

/ 0 نظر / 145 بازدید