جانباز شهید

مرد آمده بود چیزی بگوید

سرفه امانش نداده بود
.
.
.
چه می‌توانست بگوید

وقتی تمامِ فهمِ یک شهر از او و دلاوریهایش

سهمیه دانشگاه است

و بعد از مرگ ،

شاید اسم یک کوچه...

 

 

 هفته دفاع مقدس و عزتمداری دلیمردان ایران زمین گرامی باد 

/ 0 نظر / 8 بازدید