تو...

آدم باید یه " تو " داشته باشه...

که هر وقت دلش از این دنیا و آدماش گرفت..

بگه بی خیال ،

خوبه که " تو " هستی....

 

naer5982sue7zgomwssg.jpg

/ 1 نظر / 3 بازدید

من کنار تو ارامش ندارم.فقط تو که مهم نیستی.من هم باید بخوام/ حرف اخر: زیاد تلاش برای شناختن من نکن. خودت رو بشناسی بیشتر به نفعته با خودت کنار بیا...دیگران رو به بیراهه ترغیب نکن... از مفاهیم استفاده ابزاری نکن. مغلطه نکن دردت رو بشناس تا درمان بشی