دوستان خدا

گفت من شخصــــــی را می شناسم که هرشــــب قبل از خـــــواب

 به خـــــــدا میگوید : خدایــــا ؛  تمــام کسانی که در حــــق من

ظلـــــم  کردند را حــــلال میکنم ؛ نکند فردای قیـــامت کسی

به خاطر من حســـــاب پس دهد..

آری

دوستان خــــدا ؛

همان هایی هستند که کار خــــدایی میکنند...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید