تحصیل

حب الحسین رشته تحصیلی ماست ،

دانشسرای عشق و جنون ، شهر کربلاست..

موضوع تدریس ، سینه زدن پای روضه هاست ،

تا روز حشر مدک نمیدهند ،

برگه قبولی همه در پوشه خداست !

پایین کارنامه هر کس نوشته است ،

این مهر سرخ ، مهر شهنشاه کربلاست....

 

السلام علی القتیل المظلوم

/ 0 نظر / 4 بازدید