خواهر غریب

او رفت و بعد شیهه اسبی غریب ماند

شاخه شکست ، رایحه عطر سیب ماند

از آن همه جمال جمیل خدا فقط

تصویر مات و خاکی شیب الخضیب ماند

در لابلای آن همه فریاد و هلهله

تنها صدای خواهری آنجا غریب ماند...

 

 

السلام علیک ایها القلب الصبور یا زینب کبری سلام علیها

/ 0 نظر / 7 بازدید