حراج وسایل شیطان

به روایت افسانه‌ها ، روزی شیطان همه جا ، جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد و وسایلش را با تخفیف مناسب به فروش بگذارد.

او ابزارهای خود را به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت. این وسایل شامل خودپرستی ، شهوت ، نفرت ، خشم ، آز، حسادت ، قدرت‌طلبی و دیگر شرارت‌ها بود.

ولی در میان آنها یکی که بسیار کهنه و مستعمل به نظر می‌رسید ، بهای گرانی داشت و شیطان حاضر نبود آن را ارزان بفروشد.

کسی از او پرسید: این وسیله چیست؟

شیطان پاسخ داد : این نومیدی و افسردگی‌ست

آن مرد با حیرت گفت : چرا این قدر گران است؟

شیطان با همان لبخند مرموزش پاسخ داد : چون این مؤثرترین وسیله من است.

هرگاه سایر ابزارم بی‌اثر می‌شوند ، فقط با این وسیله می‌توانم در قلب انسان‌ها رخنه کنم و کاری را به انجام برسانم.

اگر فقط موفق شوم کسی را به احساس نومیدی ، دلسردی و اندوه وا دارم ، می‌توانم با او هر آنچه می‌خواهم بکنم.

من این وسیله را در مورد تمامی انسان‌ها به کار برده‌ام. به همین دلیل ، این قدر کهنه است.

 

با تشکر از همسرم که مطلب فوق را در اختیارم قرار داد.

/ 1 نظر / 5 بازدید