قلب دوم

هیچ فکر کردی

چرا خدا به تو

دو تا پا داده تا با آنها راه بروی..

دو تا دست داده تا نگه داری..

دو تا گوش داده تا بشنوی و

دو تا چشم داده تا ببینی

ولی فقط یک قلب داده ؟

چون قلب دوم تو رو

به کس دیگری داده

تا تو آن را پیدا کنی...

 

/ 0 نظر / 26 بازدید