# ازدواج

خوشبختی 3

خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد و بیشـــتر از تــــــــو هیـــــــــــچ نخواهد..  و  تــــــــــو برایش تـــــــمام زندگی باشیــ...   ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید