# اعتقاد

زود دیر میشه

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان زمـــانـی فرا مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی : ” جــــبـــران مــی کـــنم “    
/ 0 نظر / 14 بازدید