# دلتنگی

نمیدانم..

  دلگیرمــ.. دلـم گرفتــه اسـت یــا دلـگیــرمــ.. یـا شایـد هـم دلـم گیـر اسـت.. نمــی دانــمــ.. اصـلاً فهمیدن فــرق بیــن اینــها سخت استــ.. فقـط مـی دانـم دلـم یـک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید