# دلتنگی

نمیدانم..

  دلگیرمــ.. دلـم گرفتــه اسـت یــا دلـگیــرمــ.. یـا شایـد هـم دلـم گیـر اسـت.. نمــی دانــمــ.. اصـلاً فهمیدن فــرق بیــن اینــها سخت استــ.. فقـط مـی دانـم دلـم یـک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

تکرار

شاید روزی برســد کــه دلــت برای هـــیچکــس.. بــه انــدازه مــن تــنگ نشود ، بـــرای نگــاه کردنــم ، خنـدیـدنــم ، گیـر دادنـم..  اذیـت کـردنـم ... بـــرای لحظاتــى که در کــنارت داشتـــم ... آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید