# پاییز

سخن مادر بزرگ

مادر بزرگ می گفت : ﻗﻠﺒـــﺖ ﮐﻪ ﺑــﯽ ﻧﻈـﻢ ﺯﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﯿــﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗـــﺮﯼ.. ﺍﺷﮑــﺖ ﮐﻪ ﺑــﯽ ﺍﺧﺘﯿــﺎﺭ ﺭﯾﺨــﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﯿــﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨــﮓ ﺗـــﺮﯼ.. ﺷﺒــﺖ ﮐـﻪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید