پسته

از آجیل سفره عید فقط چند پسته لال باقی مانده است ،

آنها که لب گشوده بودند ، خورده شدند ،

آنها که لال باقی مانده اند ، می شکنند..

دندان ساز راست می گفت :

پسته لال سکوتش دندان شکن است...

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید