خوشبختی

مردم به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصمیم میگیرند.

خوشبختی به سراغ کسی میرود

که فرصت اندیشیدن در مورد بدبختی را نداشته باشد.

دریا باش که اگر کسی سنگی به سویت پرتاب کرد ،

سنگ غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوی...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید