دانه الهی

یک دانه بذر میلیون ها دانه را با خود دارد..

آیا وفور و غنای هستی را می بینی؟

خداوند در وجود ما هم “روحش” را به امانت گذاشته است

این همان “دانه الهی” است

که باید آنرا با عشق و ایمان آبیاری کرد تا شکوفا گردد...

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید