بودن

می دونی ،

اگه صخره و سنگ تو مسیره رودخانه ی زندگیت نباشه ،

صدای آب اصلا قشنگ نیست؟ 

پس اگه عاشقی ،

عاشق باش و دوست داشتن را دوست بدار ،

از تنفر ، متنفر باش و به مهربانی مهر بورز ،

با آشتی ، آشتی کن و از جدایی ، جدا باش....

 

/ 1 نظر / 15 بازدید